Nutrition - referensgrupp

Referensgruppen är ett regionövergripande forum där oklarheter och utvecklingsmöjligheter inom nutritionsområdet uppmärksammas, utreds och förbereds för beslut. Referensgruppen samverkar med relevanta enheter inom Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Referensgruppen består av en specialistvårdsrepresentant per förvaltning samt representant för hälsovalsenheter (vårdcentral) med god kännedom om och anknytning till respektive förvaltnings nutritionsarbete. Andra resurser kan adjungeras till gruppen vid behov.

Ledamöterna har ett förvaltningsuppdrag och därmed mandat att bevaka och/eller medverka till att implementera de beslut och rutiner som fastställs. Ledamöterna förankrar arbetet i samt inhämtar och återför tankar och erfarenhet från respektive verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.