Nutrition - referensgrupp

Referensgruppen är ett regionövergripande forum där oklarheter och utvecklingsmöjligheter inom nutritionsområdet uppmärksammas, utreds och förbereds för beslut. Referensgruppen samverkar med relevanta enheter inom Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Referensgruppen består av en specialistvårdsrepresentant per förvaltning samt representant för hälsovalsenheter (vårdcentral) med god kännedom om och anknytning till respektive förvaltnings nutritionsarbete. Andra resurser kan adjungeras till gruppen vid behov.

Ledamöterna har ett förvaltningsuppdrag och därmed mandat att bevaka och/eller medverka till att implementera de beslut och rutiner som fastställs. Ledamöterna förankrar arbetet i samt inhämtar och återför tankar och erfarenhet från respektive verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter