Ledamöter i Metod- och prioriteringsrådet

Sjukvårdsförvaltningarna och medicinsk service, Region Skåne

Skånes universitetssjukvård

 • Ingemar Petersson, professor, medicinsk rådgivare, Skånes universitetssjukvård (ordförande)
 • Malin Inghammar, docent, överläkare, sektionschef infektion Lund
 • Stefan Santén, överläkare, verksamhetschef VO kirurgi och gastroenterologi
 • Katharina Ornstein, MD, chefläkare, Lasarettet i Ystad

Skånes sjukhus nordväst

 • Caroline Mellberg, PhD, MD, verksamhetschef VO FoUU

Skånes sjukhus nordost

 • Markus Waldén, docent, överläkare VO Ortopedi, forskningschef

Primärvården

 • Annika Brorsson, docent, distriktsläkare, VO Centrum för Primärvårdsforskning

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

 • Gunnar Moustgaard, överläkare, medicinsk rådgivare, Psykiatri Skåne

Medicinsk service

 • Catarina Lundin, docent, sektionschef för Klinisk genetik

Koncernkontoret, Region Skåne

Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning

 • Maria Landgren, läkemedelschef, områdeschef Område läkemedel
 • Lena Luts, MD, PhD, medicinsk rådgivare och regional samordnare av cancersjukvård

Etiska rådet

 • Anders Castor, MD, PhD, klinisk etiker, överläkare, sektionschef Barnonkologi

Medicinska fakulteten

 • David Gisselsson Nord, överläkare, MD, PhD, professor, vicedekan Medicinska fakulteten, Lunds universitet

HTA Syd

 • Sophia Frantz, MD, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, HTA-handledare

Hälsoekonomi

 • Katarina Steen Carlsson, docent, hälsoekonom, HTA Syd

Södra sjukvårdsregionen

Adjungerade med rösträtt

 • Sven Oredsson, MD, direktör, Södra sjukvårdsregionens kansli
 • Annelie Cedergren, ekonomisk analytiker, Region Blekinge
 • Carina Elmqvist, docent, forskningschef, Region Kronoberg
 • Markus Lingman, MD, PhD, överläkare, strateg, Region Halland

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.