Ledamöter i Metod- och prioriteringsrådet

Sjukvårdsförvaltningarna och medicinsk service, Region Skåne

Skånes universitetssjukvård

Ingemar Petersson, professor, forskningschef, Avd FoU (ordförande)
Malin Inghammar, docent, överläkare, sektionschef infektion Lund
Stefan Santén, överläkare, verksamhetschef VO kirurgi och
gastroenterologi
Katharina Ornstein, MD, chefläkare, Lasarettret i Ystad

Skånes sjukhus nordväst

Caroline Mellberg, PhD, MD, verksamhetschef VO FoUU

Skånes sjukhus nordost

Markus Waldén, docent, överläkare VO Ortopedi, forskningschef

Primärvården

Annika Brorsson, docent, distriktsläkare, VO Centrum för Primärvårdsforskning

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Gunnar Moustgaard, överläkare, medicinsk rådgivare, Psykiatri Skåne

Medicinsk service

Catarina Lundin, docent, sektionschef för Klinisk genetik

Koncernkontoret, Region Skåne

Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning

Maria Landgren, läkemedelschef, områdeschef Område läkemedel
Lena Luts, MD, PhD, medicinsk rådgivare och regional samordnare
av cancersjukvård

Etiska rådet

Anders Castor, MD, PhD, klinisk etiker, överläkare, sektionschef Barnonkologi

Medicinska fakulteten

David Gisselsson Nord, överläkare, MD, PhD, professor, vicedekan Medicinska fakulteten, Lunds universitet

HTA Syd

Sophia Frantz, MD, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, HTA-handledare

Hälsoekonomi

Katarina Steen Carlsson, docent, hälsoekonom, HTA Syd

Södra sjukvårdsregionen

Adjungerade med rösträtt

Sven Oredsson, MD, direktör, Södra sjukvårdsregionens kansli
Annelie Cedergren (tf), ekonomisk analytiker, Region Blekinge
Carina Elmqvist, docent, forskningschef, Region Kronoberg
Markus Lingman, MD, PhD, överläkare, strateg, Region Halland

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!