Impellerpump vid kardiogen chock

Den 14 oktober 2020 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda användning av temporär vänsterkammaravlastning med impellerpump (Impella CP) i kombination med bästa medicinska behandling vid kardiogen chock till följd av akut, potentiellt reversibel, vänsterkammarsvikt.

Under de senaste åren har användningen ökat av en typ av temporär mekanisk avlastning av vänsterkammaren (percutaneous Ventricular Assist Device, pVAD), olika typer av dessa finns. En nyare variant bygger på en impellerpump som saluförs under namnet Impella CP.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!