Bild- och funktionsdiagnostik vid utredning av personer med låg risk för kronisk kranskärlssjukdom

Den 27 januari 2021 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda bild- och funktionsdiagnostik vid utredning av personer med låg risk (pre-testsannolikhet ≤15% enligt europeiska riktlinjer) för kronisk kranskärlssjukdom.

Kranskärlssjukdom beror oftast på ateroskleros i hjärtats kranskärl. Kronisk kranskärlssjukdom kan ge symtom i form av kärlkramp. Kärlkramp är bröstsmärta i samband med ansträngning på grund av tillfällig syrebrist till hjärtat. Vid kronisk kranskärlssjukdom har patienten ofta återkommande ansträngningsutlöst bröstsmärta som kan härledas lång tid tillbaka.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.