Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom

Den 22 oktober 2019 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda artroskopisk subakromiell dekompression (ASD) som behandling vid subakromiellt smärtsyndrom.

Operationen innebär att man kirurgiskt skapar större utrymme i det subakromiella rummet med eller utan samtidig resektion av den laterala klavikeländen. Detta görs numera nästan uteslutande med titthålsteknik, så kallad artroskopisk subakromiell dekompression.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.