Arbetsprov som diagnostisk metod vid misstänkt kronisk kranskärlssjukdom

Den 27 januari 2021 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda arbetsprov som diagnostisk metod vid utredning av patienter med bröstsmärta som ger misstanke om kronisk kranskärlssjukdom.

Arbetsprovets självklara plats som förstahandsval för utredning av misstänkt kranskärlssjukdom har kommit att ifrågasättas när nya metoder har utvecklats och i många fall implementerats. Indikationer har funnits på att andra metoder för att utreda kranskärlssjukdom har en bättre diagnostisk precision.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!