Övergripande AT/ST studierektorer (ÖSR Skåne)

ÖSR - Nätverket för övergripande ST studierektorer och övergripande AT studierektorer samt AT chefer.
  • Fokusera på AT och ST-utbildningsfrågor och verka för en gemensam syn inom Regionen. Detta är särskilt viktigt nu under en period då stora för��ndringar genomförs inom utbildningen.
  • Fungera som en resurs för Region Skåne i utbildningsfrågor.
  • Föreslå och hjälpas åt med utbildningar inom Region Skåne.
  • Bidra med material till en gemensam hemsida AT/ST i Region Skåne med information om pågående utbildningar, ST-information, länkar med mera.
  • Stimulera till SPUR-inspektioner.
  • Verka för att stimulera och underlätta ST-utbytet mellan olika sjukhus inom regionen.

Sammansättning av ÖSR

ÖSR har en ordförande – Ola Björgell, Regionöverläkare AT/ST – med samtidig plats i AT/ST styrgrupp dit nätverkets arbete kan förankras.

Mötesanteckningar och kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter