Övergripande AT/ST studierektorer (ÖSR Skåne)

ÖSR - Nätverket för övergripande ST studierektorer och övergripande AT studierektorer samt AT chefer.
 • Fokusera på AT och ST-utbildningsfrågor och verka för en gemensam syn inom Regionen. Detta är särskilt viktigt nu under en period då stora förändringar genomförs inom utbildningen.
 • Fungera som en resurs för Region Skåne i utbildningsfrågor.
 • Föreslå och hjälpas åt med utbildningar inom Region Skåne.
 • Bidra med material till en gemensam hemsida AT/ST i Region Skåne med information om pågående utbildningar, ST-information, länkar med mera.
 • Stimulera till SPUR-inspektioner.
 • Verka för att stimulera och underlätta ST-utbytet mellan olika sjukhus inom regionen.

Sammansättning av ÖSR

ÖSR har en ordförande – Ola Björgell, Regionöverläkare AT/ST – med samtidig plats i AT/ST styrgrupp dit nätverkets arbete kan förankras.

 • Deltagare

  Ola Björgell
  Regionöverläkare AT/ST, nätverkets ordförande
  Contact

  Karin Andersson
  AT/ST handläggare, nätverkets sekreterare
  Contact

  Anders Wihl
  ST-studierektor Lasarettet i Landskrona
  Contact

  Anna Lena Herrlander
  ST-studierektor primärvården 
  Contact

  Björn Jönsson
  AT-chef FV Kryh
  Contact

  Caroline Mellberg
  AT-chef Hälsostaden Ängelholm
  Contact

  Karen Vibe
  ST-studierektor primärvården
  Contact

  Gisela Larmark
  ST-studierektor psykiatri
  Contact

  Jonas Ahl
  ST-studierektor SUS
  Contact

  Vakant
  ST-studierektor FV Sund, somatiken

  Ulf Ahremark
  ST-studierektor Hälsostaden Ängelholm
  Contact

  Maria Rolfson
  AT-studierektor Lasarettet i Landskrona
  Contact

  Marja Jurvanen
  ST-studierektor FV Kryh
  AT-studierektor Kristianstad och Hässleholm
  Contact

  Sabine El-Hage 
  AT-studierektor Lasarettet Trelleborg
  Contact

  Per Jonsson
  ST-studierektor primärvården 
  Contact

  Pernilla Sahlstrand Johnson
  AT-studierektor och ST-studierektor SUS
  Contact

  Rajna Beric
  ST-studierektor Lasarettet Trelleborg
  Contact

  Samuel Gebre-Medhin
  ST-studierektor Lab medicin 
  Contact

  Per Brunkwall
  AT-studierektor Lasarettet i Ystad
  Contact

  Ulrika Uddenfeldt Wort
  ST-studierektor SUS och AT-chef SUS
  Contact

  Veronica Milos Nymberg 
  AT-chef FV Sund 
  Contact

 • Minnesanteckningar

  Vid behov av bifogade filer eller äldre anteckningar kontakta Contact

 • Mötestider

  26 februari 2019, 13.30-16.00

  16 maj 2019, 13.30-16.00

  27 augusti 2019, heldag

  5 november 2019, 13.30-16.00

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter