Kunskapscentrum migration och hälsa

Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för en mer jämlik och säker vård till personer från andra länder. Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården.

För uppdaterad information om det pågående arbetet på enheten och omvärldsbevakning kopplat till migration och hälsa, prenumerera på, Nyhetsbrev migration och hälsa. 

Samlad information gällande asylsökande och migranter samt vård av personer från andra länder hittar du under fliken Patientadministration:

Kunskapshöjning om tortyr

Fram till 2022 driver Kunskapscentrum migration och hälsa projektet
DIKT - Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr. På DIKTs webbsida kan du läsa mer om projektet och varför det behövs en kunskapshöjning om tortyr i Region Skåne.

Kontaktuppgifter och dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.