Migration, hälsa och matvanor– hur samtalar vi på bästa sätt?

Dietisternas Riksförbund bjöd, tillsammans med Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne, in till en kostnadsfri, nationell fortbildningsdag för dietister och övrig vårdpersonal 27 nov 2019. Dagen syftade till att lära oss mer om hur vi utforskar matvanor och erbjuder stöd till patienter, oavsett kulturell eller geografisk bakgrund. Hela dagen spelades in och kan ses i efterhand, se filmer nedan:

Välkomna och introduktion! (14 min)
Kjell Olsson, dietist och processledare, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention 
Christin Anderhov Eriksson, projektledare, Dietisternas Riksförbund

Livsresans föränderliga färdkost; om våra matvärderingar under migration och nya livsomständigheter (1h 24 min)
Richard Tellström, etnolog och docent i måltidskunskap

Familjens syn på mat och kroppsvikt – forskning på småbarnsfamiljer med utländsk härkomst (38 min)
Paulina Nowicka, professor, institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

”Medborgarforskning” – munhälsa & kost i ett socialt utsatt område i Malmö (17 min)
Margareta Rämgård, projektledare
Susanne Brogårdh-Roth, forskare
Rathi Ramji, doktorand
Hoda Abbas, hälsofrämjare
Malmö universitet m.fl.

Delaktighet och medskapande i folkhälsoarbete på Angereds Närsjukhus (27 min)
Moa Hallmyr, folkhälsoutvecklare, Angereds Närsjukhus

Hur kan vi stötta till hälsosamma matvanor i den invandrade mellanösternbefolkningen? (29 min)
Louise Bennet, distriktsläkare, Capio Centrum Malmö, docent i allmänmedicin, Lunds universitet

Hälsolitteracitet – varför är det viktigt? (29 min)
Pia Svensson, doktorand socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Kommunikation genom tolk (29 min)
Rozita Torkpoor, Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne och doktorand klinisk medicin med inriktning minnesforskning, Lunds universitet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.