BMI -Body Mass Index

BMI räknas ut genom: vikt (kg) dividerat med längd² (m). Exempelvis: Om en person väger 55 kilo och är 1,60 meter lång ska 55 divideras med 1,60 x 1,60. Då blir BMI 21,5.

Rutiner vid vägning

Väg utan skor, ytterkläder, kavaj, tröja/ kofta eller "tunga" föremål i fickorna. Om skorna inte kan tas av dras ½ kg av för vanliga skor och 1 kg för grova skor/ stövlar. Om patienten/vårdtagaren har blöja som är blöt och därmed tung, så byt den om möjligt före vägning.

Finns det en praktisk möjlighet så är det mest optimala att man väger patienten/ vårdtagaren antingen alltid på förmiddagen eller på eftermiddagen för att kunna jämföra vikterna.

Rutiner vid längdmätning

Längden rekommenderas att i första hand mätas stående. Patienten ska vara utan skor, stå rakt med fötterna intill varandra med armarna hängande vid sidorna, axlarna avslappade och blicken riktad rakt fram.

Av medicinska skäl fungerar det ofta inte att mäta äldre personer stående. Socialstyrelsen rekommenderar då att man kan mäta den liggande eller till exempel med hjälp av halva armspännvidden (demispann). Detta gäller personer med kyfos, osteoporos med kotkompressioner, kontrakturer eller amputationer. 

BMI för personer 70 år eller äldre

 • mindre än 22 undervikt
 • 23- 29 normalvikt
 • högre än 29 övervikt

BMI gränser 18- 69 år

 • mindre än 16 svår undervikt
 • mindre än 20 undervikt
 • 20- 25 normalvikt
 • 25- 30 övervikt
 • 30- 35 fetma grad I
 • 35- 40 fetma grad II
 • högre än 40 fetma grad III

Vadomkretsen

Patienter/ vårdtagare som av medicinska skäl inte kan mätas och/eller vägas kan då heller inte få ett BMI uträknat. I denna situation kan man få hjälp av att använda metoden att mäta "vadomkretsen". Detta är en "trubbig" mätmetod men ger en fingervisning och därför ska den endast användas i undantagsfall.

Instruktioner:

 • Sitt med vänster ben fritt hängande i 90° vinkel eller stå med vikten jämnt fördelad på båda fötterna. Mätningen kan även ske liggande på rygg med avslappnat ben. Benet ska lyftas och knäleden ska vara böjt i 90° vinkel.
 • Vaden ska vara bar.
 • Håll måttbandet i rät vinkel mot vadens längdriktning. Mät runt vaden på det bredaste stället. Mät till närmaste 0,1 cm och notera mätningen.
 • Mät även över och under punkten för att säkerställa att den 1:sta mätningen gav det största måttet.
 • Vadomkrets mindre än 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.

I Energi - och proteinkalkylatorn kan du också räkna ut BMI för patient som inte är amputerad

BMI vid amputation

BMI vid amputation - hur man enkelt räknar ut aktuellt BMI för patient som genomgått någon form av amputation.

Ange patientens vikt (kg) efter amputation, längd (m) före amputation samt vilken kroppsdel som amputerats. Uppgifterna fylls i det elektroniska programmet som kommer upp när du klickar på "BMI vid amputation".

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter