Ät- och sväljsvårigheter

Tugg- och sväljsvårigheter kallas även dysfagi och kan förekomma vid olika tillstånd, till exempel stroke, neurologiska sjukdomar, demens och tumörer i huvud-och halsområdet.

Dysfagin kan drabba olika faser av sväljningsprocessen samt vara av olika grad och medför ofta att måltiderna blir tidskrävande. Detta kan resultera i att du inte orkar och hinner äta så många måltider som behövs.

Aptiten blir ofta sämre när du inte längre kan äta som vanligt. Det blir svårare att täcka energi- och näringsbehovet och det är vanligt att tappa i vikt, vilket ökar risken för undernäring.

DiGiS, Dietister inom Geriatrik i Skåne, har tillsammans med kollegor producerat en serie informationsbroschyrer om bland annat ät- och sväljsvårigheter. Broschyrerna om ät- och sväljsvårigheter är faktagranskade av logopeder.

Läs mer i broschyrerna under kapitlet Litteratur- informationsmaterial

Information om Region Skånes definitioner för de konsistensanpassade kosterna.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter