Kunskapscentrum geriatrik

Vi tillhandahåller ett geriatriskt kvalitetsregister, en kunskapsbank för geriatrik samt utbildar vårdpersonal inom t. ex. nutrition, psykisk hälsa fallprevention, trafikmedicin och trycksår.

Kunskapscentrum

Kunskapsbanken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!