Kunskapscentrum geriatrik

Vi tillhandahåller ett geriatriskt kvalitetsregister, en kunskapsbank för geriatrik samt utbildar vårdpersonal inom t. ex. nutrition, psykisk hälsa fallprevention, trafikmedicin och trycksår.

Kunskapscentrum

Kunskapsbanken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.