RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale)

RUDAS är ett bedömningsinstrument som mäter kognitiva funktioner såsom minne, visuospatial orientering, förmåga att utföra viljemässiga rörelser och handlingar (praxis), visuokonstruktion, omdöme och språk.

RUDAS finns sedan 2017 med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda RUDAS som en del i den basala demensutredningen till personer med annat modersmål än svenska , annan kulturell bakgrund eller kort skolgång.

Översättning av manual och test till svenska, RUDAS-S

Instruktionsfilm om RUDAS test

Information om RUDAS och manual på engelska

Vetenskapliga artiklar om RUDAS

Första vetenskapliga artikeln kom ut i början av 2015. Det är en systematisk litteraturstudie som har genomförts i Canada och visar att RUDAS inte påverkas av språk och utbildningsnivå som MMSE gör.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.