Kunskapscentrum allergi, astma och KOL

Vi är tidigare AKC - Allergikompetenscentrum syd som har ändrat namn och är nu ett kunskapscentrum i Region Skåne. Vi arbetar som tidigare med frågor inom allergi, astma och KOL.

Mer information hittar du på vår webbplats KAAK, f.d. AKCsyd.  

Våra fortbildningar finns i Utbildningskalendern, ofta med sökord allergi eller andningsorgan som kategori.

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL

Uppdrag

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter