Verksamhetsuppföljning och uppdrag

KAAK:s vision och uppdrag är att främja kunskapsområdena allergi, astma och KOL inom skånsk hälso- och sjukvård.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvård som arbetar inom området allergi och överkänslighet samt astma och KOL för att komma patienten till del.

Övergripande mål

  • Bevaka, sammanställa, analysera och sprida kunskap.
  • Utbilda, utvärdera och kvalitetssäkra.
  • Utveckla metoder och processer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.