Fortbildning

Kunskapscentrum astma, allergi och KOL genomför utbildningar och fortbildningar inom området.

Vi samarbetar med universitet och högskolor inom vård och omsorg. För Högskolan Kristianstads uppdragsutbildning föreläser KAAK för blivande astma, allergi, KOL-sjuksköterskor.  

Vi har, genom våra nätverk inom hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i fortbildningarna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller. 

Webbutbildningar

KAAK har även digitala utbildningar i Utbildningsportalen. Utbildningsserien om KOL är indelad i fem fristående digitala kurser. Det är kurser om bland annat KOL behandling, spirometri och inhalationsteknik.

Fortbildningar

Nätverksträffar

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter