Fortbildning

Kunskapscentrum astma, allergi och KOL genomför utbildningar och fortbildningar inom området.

Vi har, genom våra nätverk inom hälso- och sjukvården samt med personal inom forskning, en bred kompetens bland våra föreläsare. Innehållet i fortbildningarna är alltid uppdaterade, praktiska och anpassade efter olika yrkesroller. 

Vi samarbetar med universitet och högskolor inom vård och omsorg. För Högskolan Kristianstads uppdragsutbildning föreläser KAAK för blivande astma, allergi, KOL-sjuksköterskor. Kursen för 2021/2022 är Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Webbutbildningar

KAAK har även digitala utbildningar i Utbildningsportalen. Utbildningsserien om KOL är indelad i fem fristående digitala kurser. Det är kurser om bland annat KOL behandling, spirometri och inhalationsteknik.

Fortbildningar

Nätverksträffar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.