Cardiac Contractility Modulation device-behandling vid hjärtsvikt

Trots stora medicinska framsteg sedan slutet av 1900-talet är hjärtsvikt ett vanligt tillstånd förenat med påtagligt lidande, nedsatt livskvalitet och hög dödlighet. Utöver medicinsk behandling finns ett stort antal hjärtstödjande apparater (devices) som kan inopereras för att stärka hjärtats funktion. En sådan metod, som ännu ej är etablerad i Sverige, är Cardiac Contractility Modulation (CCM). Genom svaga elektriska impulser i hjärtskiljeväggen syftar behandlingen till att förbättra hjärtats sammandragningsförmåga. Från verksamhetsområde Hjärt-lungmedicin, Sus, har fråga ställts om CCM device-behandling i tillägg till optimal medicinsk (farmakologisk) terapi, OMT, innebär fördelar vid hjärtsvikt.

Analysen av den vetenskapliga litteraturen visar att antalet studier som behandlar användande av CCM vid hjärtsvikt är begränsat. Resultatet baseras på tre randomiserade studier som är industrisponsrade och genomförda på 00-talet. Fyra slutsatser kan dras:

• Det är möjligen ingen skillnad i total mortalitet mellan CCM-behandling som tillägg till optimal medicinsk terapi (OMT) och enbart optimal medicinsk terapi (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕).

• Livskvaliteten kan möjligen förbättras av CCM-behandling (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕).

• Det är ingen skillnad i sex minuters gångtest mellan CCM som tillägg till OMT och enbart OMT (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕).

• Risken för device-relaterade komplikationer till CCM-behandling inom tre till tolv månader är 10–32% i redovisade studier (hög tillförlitlighet ⊕⊕⊕⊕).

För övriga utfallsmått är tillförlitligheten otillräcklig (⊕) vilket innebär att ingen slutsats kan dras. Detta gäller för utfallsmåtten sjukhusinläggning för hjärtsvikt, vårdtid, New York Heart Association-klass förändring, VO2 max och andra, icke device-relaterade komplikationer (SAE).

Rapporten innehåller inte en hälsoekonomisk utvärdering av CCM. Detta på grund av att den sammanvägda patientnyttan är osäker med små eller inga fördelar med behandling med CCM, och hög risk för device-relaterade komplikationer. Därtill kostar implantation av CCM omkring 230 000 kronor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.