Vismodegib (Erivedge®) vid basalcellscancer

Basalcellscancer (BCC) utgår från hudens basalcellslager och är den överlägset vanligaste hudcancerformen. En liten grupp patienter med basalcellscancer utvecklar lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom som inte är lämpad för behandling med kirurgi, strålbehandling eller annan terapi.

För denna grupp kan Vismodegib (Erivedge®) som är en s.k. Hedgehog-hämmare vara ett nytt behandlingsalternativ. Det finns för närvarande fyra kliniska studier av måttlig kvalitet, varav en RCT, som rapporterar kliniska effekter och biverkningar för Vismodegib behandling av BCC.

Studierna visar på kliniskt positiva effekter för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad BCC och för dem med Basalcells nevus syndrom (BCSN), men det förekommer också betydande biverkningar.

GRADE (⊕⊕○○) – Begränsat vetenskapligt underlag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.