Subkutan implanterbar kardioverter defibrillator

Sammanfattande bedömning

  1. Att kunskapsläget för subkutan ICD är otillräckligt avseende den aktuella fokuserade kliniska frågeställningen.
  2. Att subkutan ICD kan införas som rutinsjukvård hos patienter med indikation för ICD och samtidig kontraindikation för transvenös ICD.
  3. Hos andra patienter utan kontraindikation mot transvenös ICD (exempelvis växande barn) bör en restriktiv försiktighetsprincip råda till följd av en alltför kort känd uppföljningstid. En subkutan ICD kan efter moget övervägande vara en lämplig behandlingsmodalitet i utvalda fall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.