Preoperativ tvätt med klorhexidin

Genomgången av bästa tillgängliga litteratur visar att inga studier hittills kunnat påvisa någon övertygande minskning av postoperativa infektioner genom preoperativ tvätt med klorhexidin.

Kvaliteten på litteraturen i ämnet har av författarna av de systematiska översikterna mestadels bedömts som låg. Bristen på högkvalitativa jämförande studier gör det svårt att dra säkra slutsatser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!