Lutathera

Lutathera® är ett läkemedel som består av Lutetium (177Lu- isotop) kopplad till en peptid (DOTATATE) som binder med hög affinitet till receptorn för somatostatin som uttrycks i neuroendokrina tumörer (NET). Den kliniska effekten medieras genom att betastrålning från isotopen leder till lokal celldöd i tumören.

177Lu avger också svag gammastrålning som kan användas för att visualisera distributionen av radiofarmakat i kroppen/tumören och för dosimetri (mätning av den frigjorda strålningen i vävnad).

Lutathera® (177Lu-DOTATATE) har i ”NETTER-1 studien”, en multicenter, fas III RCT, visat på goda behandlingsresultat vilket medförde EMA och FDA godkännande för preparatet 2017.

Ägaren av Lutathera® är Advanced Accelerator Applications (AAA) som i Sverige företräds av SAM Nordic läkemedel.

Behandlingsrekommendation
I det svenska vårdprogrammet för NET-tumörer utgångna från mag-tarmkanalen (GE-NET) eller pankreas (P-NET), samlingsbegrepp (GEP-NET) är 177Lu-DOTATATE rekommenderad terapi för patienter som inte kan åtgärdas kirurgiskt eller har metastaserad sjukdom.

Tumörerna skall ha ett högt uttryck av receptorn för somatostatin vilket kan identifieras genom scintigrafi eller PET-CT.

Svårighetsgraden bedöms som mycket hög då tillståndet är fortskridande och åtgärden gör stor nytta på individnivå.

Användning på Skånes universitetssjukhus (SUS)
Årligen aktualiseras cirka 10 nya NET-patienter vid SUS för behandling med 177Lu-DOTATATE. På sjukhuset finns drygt 10 års klinisk erfarenhet av att behandla NET med ”in-house” tillverkat 177Lu-DOTATATE.

Sedan 2011 ges behandling inom ramen för en klinisk fas II studie (”ILUMINET”-studien) i vilken terapin individuellt optimeras genom dosimetri. Studien med 100 inkluderade patienter är färdigrekryterad men alla patienter har ännu inte fullbordat behandlingscyklerna.

Aktuellt status (2018-06-27) är att fem patienter är under pågående behandling och beräknas behöva sammanlagt 15 till 20 behandlingar.

Forskning på SUS
Dosimetri är en forskningsspecialitet inom SUS. I ILUMINET-studien används detaljerad dosimetri på alla patienter för att individualisera behandlingen med 177Lu-isotop.

Därigenom optimeras behandlingen individuellt så att maximal antitumöreffekt erhålles med ett minimum av skada på andra organ, framför allt njurar.

En publicerad interims analys från ILUMINET-studien visar att individualisering av terapin baserat på dosimetri är en säker metod som möjliggör att patienter kan erhålla fler behandlingscykler än de fyra med vardera 7,4 GBq som är rekommenderad standardbehandling.

Erfarenheten på SUS är att behandling med Lutetium tolereras mycket väl av patienterna, vilket också har rapporterats från andra behandlingscentra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.