EOS® Belastad tredimensionell röntgenutvärdering av hela kroppen

EOS 2D/3D System (EOS Imaging, Paris, France) är ett diagnostiskt röntgensystem som möjliggör samtidig helkroppsavbildning av skelettet i två plan med patienten stående eller sittande i belastad kroppsposition.

Från två samtidiga, genom skanning tagna parallaxfria bilder, konstrueras med hjälp av dator en pseudo 3D bild, som i en särskild arbetsstation används för att mäta och betrakta patientens skelett från olika perspektiv.

Metoden används främst vid bedömning av ryggradsdeformiteter som skolios där felställning och rotation av kotorna i flera plan är svåra att avbilda och mäta korrekt. EOS-metoden har även använts för bedömning av problem i nedre extremiteterna som benlängdsskillnader, felställningar och vid kirurgisk planering inför knä- och höft proteser.

Det rapporteras att bilder tagna med EOS-systemet kan öka betraktarens förståelse för underliggande felställningar jämfört med bilder tagna med konventionella metoder, vilket kan ge bättre möjligheter vid planeringen av korrigerande kirurgi.

EOS-systemet uppges också ge lägre doser joniserad strålning jämfört med konventionella metoder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!