EOS® Belastad tredimensionell röntgenutvärdering av hela kroppen

EOS 2D/3D System (EOS Imaging, Paris, France) är ett diagnostiskt röntgensystem som möjliggör samtidig helkroppsavbildning av skelettet i två plan med patienten stående eller sittande i belastad kroppsposition.

Från två samtidiga, genom skanning tagna parallaxfria bilder, konstrueras med hjälp av dator en pseudo 3D bild, som i en särskild arbetsstation används för att mäta och betrakta patientens skelett från olika perspektiv.

Metoden används främst vid bedömning av ryggradsdeformiteter som skolios där felställning och rotation av kotorna i flera plan är svåra att avbilda och mäta korrekt. EOS-metoden har även använts för bedömning av problem i nedre extremiteterna som benlängdsskillnader, felställningar och vid kirurgisk planering inför knä- och höft proteser.

Det rapporteras att bilder tagna med EOS-systemet kan öka betraktarens förståelse för underliggande felställningar jämfört med bilder tagna med konventionella metoder, vilket kan ge bättre möjligheter vid planeringen av korrigerande kirurgi.

EOS-systemet uppges också ge lägre doser joniserad strålning jämfört med konventionella metoder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.