Endobronkiell ventilbehandling vid emfysem

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en allvarlig och progressiv sjukdom, som oftast drabbar rökare eller före detta rökare. I slutstadiet av sjukdomen domineras patienternas symptom av respiratorisk insufficiens, vilket avsevärt begränsar funktionsförmågan.

En liten andel av de svårast sjuka patienterna, med betydande emfysem, kan ha nytta av att reducera mängden emfysematisk lungvävnad för att därigenom underlätta andningsarbetet. Detta kan åstadkommas genom lobektomi via öppen thoraxkirurgisk operation eller via bronkoskopisk ventilbehandling som leder till atelektas av drabbade lunglober.

Detta utlåtande kommenterar en rapport från HTA-centrum i Västra Götalandsregionen från 2018, med titeln ”Effects of lung volume reduction with endobronchial valves in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease” (1). Rapporten är en uppdatering av en rapport med samma titel från 2013.

Endoskopisk ventilbehandling kan göras med två olika typer av kommersiellt tillgängliga ventiler. Båda har använts, men inte jämförts, i de inkluderade studierna.

Rapporten konkluderar att det finns positiva effekter på kliniskt relevanta variabler, men till priset av ett ökat antal komplikationer, där den vanligaste är pneumothorax (lungkollaps). Uppföljningstiden är i de inkluderade studierna kort (mellan 3 och 12 månader) vilket medför att kunskap om långtidseffekter avseende både positiva och negativa effekter saknas.

Vikten av att utesluta förekomsten av kollateral ventilation påpekas både i den kommenterade i rapporten och i en Cochrane-rapport i ämnet (2).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.