Endobronkiell ventilbehandling (EBV)

Ladda ner utlåtande

Sammanfattning

Det finns inga gynnsamma effekter av EBV-behandling av emfysem för kritiskt viktiga effektmått som mortalitet, livskvalitet eller uppmätt lungfunktion. Övriga effekter är små och kliniskt icke relevanta.
Risken för biverkningar som pneumothorax, pneumoni, exacerbation av COPD och ventilglidning är betydande.

Metoden kan betraktas som experimentell.

Beskrivning

Emfysemsjukdomen innebär en destruktion av elastisk vävnad i lungorna vilket innebär kollaps av ffa perifera luftvägar och ökande hyperinflation. Bröstkorgen spänns ut och andningsmuskulaturen kan inte arbeta under optimala betingelser.

Kirurgisk volymreduktion vid emfysem är väl underbyggd som behandlingsprincip (NETT- och Volremstudierna) och har lett ffa till påtagligt förbättrad livskvalitet. Det finns dock en rad kontraindikationer mot öppen kirurgi, ffa komorbiditet, som gör att endast en mycket selekterad dela av emfysempatienter med påtaglig hyperinflation kan komma ifråga för denna behandling.

Endobronkiell ventilbehandling är en behandling som innebär att man vid bronkoskopi för in envägsventiler i den del av lungan som är mest drabbad av emfysem med avsikt att åstadkomma atelektas, hel eller partiell, i denna del av lungan och därmed åstadkomma volymreduktion.

Detta ingrepp är för patienten betydligt mer skonsamt och risken för komplikationer i samband med ingreppet betydligt lägre. Tekniken är enkel. Svårigheterna ligger i att identifiera rätt patientgrupp som har mest nytta av behandlingen.

EBV är en behandling som beräknas kosta ca 100 tkr/patient, inte dyrare än kirurgi!

Ytterligare metoder för endobronkiell volymreduktion finns som kan ha sin plats för patienter som inte klarar inklusion för ventilbehandling (het ånga, klister, coils) - nackdelen med dessa är att de inte är reversibla som ventilbehandling - ventilerna kan lätt extraheras. Metoderna har inte samma solida vetenskapliga dokumentation som ventilbehandling har. Kostnadsbilden är densamma.

Sammanfattning av kunskapsläget

Tre aktuella HTA rapporter från VG, Finland och Belgien lämnar samstämmiga resultat. Tre aktuella RCTs analyseras i HTAn från VG.

Det finns inga gynnsamma effekter av EBV för kritiskt viktiga effektmått som mortalitet, andfåddhet eller uppmätt lungfunktion. Övriga effekter är små och kliniskt icke relevanta.

Risken för biverkningar som pneumothorax, pneumoni, exacerbation av COPD och ventilglidning är betydande.

Kostnaderna för EBV-behandling är betydande jämfört med konservativ behandling och i nivå med den som vid thoraxkirurgi.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.