Endobronkiell termoplastik (EBT)

Endobronkiell termoplastik (EBT) är en metod som genom lokal värmebehandling minskar mängden glatt muskulatur i bronkträdet viket leder till förbättring av andningsfunktionen för patienter med astma. Metoden förutsätter en speciell medicinteknisk produkt (Alair®), som genom ett bronkoskop förs ned i andningsvägarna.

Behandlingen görs som ett engångsingrepp i tre separata seanser med några veckors mellanrum.

Statistiskt signifikant förbättring efter EBT finns rapporterade för effektmåtten; förbättring av symptom, Astma Quality of Life Questionnaire (AQLQ), färre exacerbationer, färre slutenvårdsinläggningar/ färre akutbesök på sjukhus. GRADE (⊕⊕)

För effektmått som symptomfria dagar, Peak Expiratory Flow (PEF), FEV1, medicineringsbehov finns inga statistiskt signifikanta förbättringar efter EBT rapporterade. GRADE (⊕)

Metoden betraktas som säker på kort och medellång sikt upp till 5 år.
Det finns kunskapsluckor rörande vilka astmapatienter som metoden bör användas på och mera data om säkerheten på lång sikt behöver skapas liksom verifiering av hittills rapporterade positiva resultat. Fler studier som adresserar dessa osäkerheter är därför önskvärda.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.