Elektrodlös pacemaker

Sammanfattande bedömning

  1. Att kunskapsläget för elektrodlös PM är otillräckligt avseende den aktuella fokuserade kliniska frågeställningen.
  2. Att elektrodlös PM-behandling bör införas hos patienter med indikation för en-kammars PM med samtidig kontraindikation för transvenös PM givet andra alternativ är noggrant utvärderade.
  3. Hos andra patientkategorier utan kontraindikation mot transvenös PM (exempelvis växande barn) bör en restriktiv försiktighetsprincip råda till följd av potentiellt allvarliga komplikationer och en alltför kort känd uppföljningstid. En elektrodlös PM kan dock efter moget övervägande vara lämplig behandlingsmodalitet i utvalda fall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.