Administrativa arbetsplatser

Mot bakgrund av de aktuella investeringarna i nya sjukhusbyggnader i Region Skåne har det vetenskapliga underlaget för olika typer av administrativa arbetsplatser för vårdpersonal undersökts.

Frågeställningen var vilka fördelar och nackdelar delade arbetsplatser eller öppen planlösning har jämfört med traditionella, egna cellkontor avseende åtta olika aspekter.

Analysen visar att litteraturen är omfattande. Eftersom sedvanlig HTA-metodik för kvalitetsgranskning inte är fullt ut användbar redovisas den relevanta litteraturen i sin helhet.

Cellkontor eller andra planlösningar?

Även om litteraturen domineras av studier med hög risk för förväxlingsfaktorer talar den sammantaget för att renodlad öppen planlösning ger negativ hälsoupplevelse, sämre trivsel och sämre koncentrationsförmåga.

Det finns dock exempel i litteraturen på att man genom design, hänsyn till miljöfaktorer och personlig utformning kan undvika ovanstående effekter. 

Personlig arbetsplats eller delad?

Här är den sammantagna bilden mer komplex, såväl negativa som positiva effekter är rapporterade, de sistnämnda framför allt för interaktion och kommunikation.

Flera författare rapporterar att utfallet är beroende av arbetsplatsens utformning och även hur man kan engagera medarbetarna i densamma. Typ av arbetsuppgift spelar också roll.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.