HTA-rapporter och utlåtanden

HTA Syd erbjuder stöd för Health Technology Assessment (HTA) till alla hälso- och sjukvårdsverksamheter inom Södra sjukvårdsregionen, för att tydliggöra vad som är bästa tillgängliga kunskap och hur den kan tillämpas i rutinsjukvård.

Rapporter

2021

Dygnsrytmsbelysning inom psykiatri, geriatrik, demensvård och rehabilitering

2020

Arbetsprov vid misstänkt kronisk kranskärlssjukdom - en jämförelse med andra bild- och funktionsdiagnostiska metoder

Impellerpump vid kardiogen chock

Användande av Hydrogel spacer vid strålbehandling av prostatacancer

2019

Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom

Ultraljud vid akuta skrotala symptom - kan antalet skrotala explorationer minska?

Trombektomi 6 till 24 timmar efter stroke

2018

EOS® Bilddiagnostik vid skolios

2017

Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet - kirurgisk och icke-kirurgisk behandling

Navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS)

PSVM Perioperativ slagvolyms monitorering

2015

Bassängträning för patienter med inflammatorisk ledsjukdom

Drug Safety - How to Optimally Organize the Storage of Medications in a Ward Setting

Trombektomi med stent retrievers vid akut ischemisk stroke

2014

LAAO Left Atrial Appendage Occlusion Devices

2013

Spolning av CVK och subkutan venport med heparin eller enbart NaCl

Utlåtanden

2021

Polikliniska induktioner vid lågrisk-graviditeter

2020

Optimerad utredning av misstänkt jättecellsarterit

Administrativa arbetsplatser - cellkontor eller kontorslandskap, personlig eller delad arbetsplats?

2019

Värdet av endoskopi och videofluoroskopi i diagnostiken av sväljningsbesvär

Endobronkiell ventilbehandling vid emfysem

2018

Test för MMR-proteiner i klinisk rutin vid kolorektal cancer

Pre-expositionsprofylax för HIV

Lutathera

Preoperativ tvätt med klorhexidin

2017

Elektrodlös pacemaker

Subkutan implanterbar kardioverter defibrillator

Kateterburen behandling av aortastenos

2015

EOS® Belastad tredimensionell röntgenutvärdering av hela kroppen

Extracorporeal fotoferes vid Graft Versus Host sjukdom

Vimizim® (elosulfase alfa)

Vismodegib (Erivedge®) vid basalcellscancer

2014

Motor cortex stimulering (MCS)

LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt

IRE Irreversibel elektroporering av tumörer i lever och bukspottkörtel

Endobronkiell termoplastik (EBT)

2013

Protexo (Airsonett) - TLA temperaturreglerat laminärt luftflöde vid allergisk astma

Användaranpassad hemHD för frekventa dialyser

Endobronkiell ventilbehandling (EBV)

NIPP- Negative isolated pelvic perfusion

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.