HTA i Södra sjukvårdsregionen

Södra Regionvårdsnämnden beslutade i maj 2019 att inrätta en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen, HTA Syd, se § 21 i protokoll med HTA beslut samt beslutsförslag 2019-03-11.

Ställ en fråga till HTA Syd

Projekt med Södra sjukvårdsregionsperspektiv

Implementering av de beslut som fattas på basis av HTA-utvärdering sker via linjeorganisationen i respektive region.

Artroskopisk subakromiell dekompression (ASD) vid subakromiellt smärtsyndrom

Projektet är det första med deltagare från samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen.

Projektets fokuserade kliniska frågeställning är om ASD (med/utan lateral klavikelresektion) är effektivare än icke ortopedkirurgiska åtgärder vid impingementsyndrom hos vuxna.

Analysens slutsats är att ”det finns vetenskaplig evidens för att ASD inte medför någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke ortopedkirurgisk behandling”.

Detta gäller vuxna patienter med inklämningssyndrom (impingement) utan annan strukturell patologi i skuldran (till exempel AC-artros, förkalkning eller genomgående rotatorkuffruptur) och för de prioriterade utfallsmåtten smärta, funktion och livskvalitet.

Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom, rapport 2019-11-01

Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet - kirurgisk och icke-kirurgisk behandling

Det första HTA-projektet med Södra sjukvårdsregionsperspektiv handlade om nyckelbensfrakturer. Frågeställare var Chefssamrådet Ortopedi Södra sjukvårdsregionen, projektdeltagarna var hemmahörande i Region Skåne.

Frakturer i mellersta delen av nyckelbenet - kirurgisk och icke-kirurgisk behandling, rapport 2017-12-20

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter