Försäkringsmedicin

Lokal arbetsgrupp (LAG) för försäkringsmedicin.

Lokal Arbetsgrupp för försäkringsmedicin är en del av lokalt programområde (LPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Regionernas processer och rutiner för det försäkringsmedicinska uppdraget varierar.

Befintliga försäkringsmedicinska kunskapsstöd och beslutsstöd behöver utvecklas och samordnas för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare att hantera det försäkringsmedicinska uppdraget med god kvalitet och hög patientsäkert.

Uppdrag inför 2022 kommer att utvecklas vid LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Uppdrag och ledamöter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!