Försäkringsmedicin

Lokal arbetsgrupp (LAG) för försäkringsmedicin.

Lokal Arbetsgrupp för försäkringsmedicin är en del av lokalt programområde (LPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Regionernas processer och rutiner för det försäkringsmedicinska uppdraget varierar.

Befintliga försäkringsmedicinska kunskapsstöd och beslutsstöd behöver utvecklas och samordnas för att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare att hantera det försäkringsmedicinska uppdraget med god kvalitet och hög patientsäkert.

Uppdrag inför 2022 kommer att utvecklas vid LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Uppdrag och ledamöter

 • Andreas Johansson

  Kurator

  Anja Nyberg

  Hälso- och sjukvårdsstrateg

  Bengt Jönsson

  Läkare

  Erik Dahlman

  Läkare

  Eva Larsson

  Arbetsförmedlingen

  Eva-Carin Sivhed

  Arbetsterapeut

  Ingemar Petersson

  Läkare, regionalt försäkringsmedicinsk sakkunnig

  Kerstin Jigmo

  Läkare

  Kristina Haara

  Läkare

  Marcelo Rivano Fischer (ordförande)

  Psykolog

  Sven-Anders Sölveborn

  AT-studierektor

  Tobias Persson

  Försäkringskassan

  Veronica Milos Nyberg

  Läkare

  Åsa Nilsson

  Läkare

  Åsa Ringqvist

  Läkare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.