Expertgrupper

Syftet med expertgruppernas arbete är att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Region Skåne. Expertgruppernas mandat och uppdrag är tidsbegränsat till 3 år och ska omprövas inför varje förlängning.

Samverkan mellan terapigrupper och expertgrupper (pdf)

Vårdprogram och riktlinjer, som är framtagna av Region Skånes expertgrupper, hittar du under Vårdriktlinjer.

Expertgrupper A-Ö

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter