Expertgrupper

Syftet med expertgruppernas arbete är att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Region Skåne. Expertgruppernas mandat och uppdrag är tidsbegränsat till 3 år och ska omprövas inför varje förlängning.

Samverkan mellan terapigrupper och expertgrupper (pdf)

Vårdprogram och riktlinjer, som är framtagna av Region Skånes expertgrupper, hittar du under Vårdriktlinjer.

Expertgrupper A-Ö

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter