Expertgrupper

Syftet med expertgruppernas arbete är att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Region Skåne. Expertgruppernas mandat och uppdrag är tidsbegränsat till 3 år och ska omprövas inför varje förlängning.

Region Skånes sakkunnigorganisation

Samverkan mellan terapigrupper och expertgrupper (pdf)

Vårdprogram och riktlinjer, som är framtagna av Region Skånes expertgrupper, hittar du under medicinska områden.

Expertgrupper A-Ö

 • Allmänmedicin

  Uppdrag expertgrupp allmänmedicin

  Ledamöter

  • Ola Bergstrand, läkare
  • Cecilia Ervander, läkare
  • Tomas Kanter, läkare
  • Martin Kvist, läkare
  • Magnus Kåregård, läkare
  • Staffan Olsson, läkare
  • Kristina Bergmark-Hall, psykolog
  • Anders Halling, läkare
  • Emma Borgstrand, sjuksköterska
  • Malin Jönsson Lundgren, fysioterapeut
  • Petra Widerkrantz, medicinsk rådgivare
 • Anestesi och intensivvård

  Uppdrag för expertgruppen Anestesi och intensivvård (pdf)

  Ledamöter

  • Lars Gillberg (ordförande), läkare
  • Per Flisberg, läkare
  • David Grubb, läkare
  • Anders Holmström, läkare
  • Jonas Ingimarsson, läkare
  • Thomas Kander, läkare
  • Carina Lilja, sjuksköterska 
  • Cecilie Lykken, sjuksköterska
  • Martin Spångfors, sjuksköterska
  • Maria Melin, hälso- och sjukvårdsstrateg
  • Sven Oredsson (adjungerad), medicinsk rådgivare
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lars Gillberg
  • Telefon 044-309 11 50 044-309 11 39
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Diabetes

  Uppdrag för expertgruppen Diabetes (pdf)

  Ledamöter

  • Agneta Lindberg (ordförande), sjuksköterska
  • Helene Holmer, läkare
  • Malin Johnsson, sjuksköterska
  • Marianne Lundberg, sjuksköterska
  • Tomas Kanter, läkare
  • Katarina Klang Larsson, sjuksköterska
  • Margareta Arcombe, patientrepresentant
  • Hubert Johansson, patientrepresentant
  • Tore Vigård, läkare
  • Johanna Glad, apotekare
  • Lena Luts, medicinsk rådgivare
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Agneta Lindberg
  • Mobilnummer 0705-88 61 80
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Förlossningsvård

  Uppdrag för expertgruppen Förlossningsvård (pdf)

  Ledamöter

  • Åsa Leijonhufvud (ordförande), överläkare
  • Jenny-Ann Alvengrip, barnmorska
  • Elisabet Bekric, samordningsbarnmorska
  • Andreas Herbst, överläkare
  • Bodil Herrlin-Hedin, barnmorska
  • Hanna Nordlöf, överläkare
  • Anna Sigfrid, barnmorska
  • Margareta Steinwall, överläkare
  • Nanna Wiberg, överläkare
  • Helén Simonsson, barnmorska
  • Christine Rubertsson, Professor, barnmorska
  • Lars Björklund (adjungerad), överläkare
  • Håkan Miörner (adjungerad), medicinsk rådgivare
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Åsa Leijonhufvud
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Obesitas

  Uppdrag för expertgruppen Obesitas (pdf)

  Ledamöter

  • Carl-Erik Flodmark (ordförande), läkare
  • Tobias Antonsson, sjuksköterska
  • Joakim Borg, läkare
  • Ida Evertsson, dietist
  • Sven Frederiksen, biträdande överläkare
  • Kristina Georgiev, läkare
  • Kajsa Järvholm, psykolog
  • Fredrik Norström, läkare
  • Maria Klintenberg (ersättare), sjuksköterska
  • Ewa-Marie Johannesson (ersättare), dietist
  • Sven Oredsson (adjungerad), medicinsk rådgivare
  • Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg
  • Maria Melin, hälso- och sjukvårdsstrateg
 • Psykisk ohälsa

  Uppdrag för expertgruppen Psykisk ohälsa (pdf)

  Ledamöter

  • Bo Knutsson (ordförande), läkare
  • Erik Hjalmarsson, psykolog
  • Anneli Ringman, läkare
  • Sophia Eberhard, läkare
  • Attila Fazekas, läkare
  • Björn Hofvander, psykolog
  • Anders Götesson, sjuksköterska, kommun
  • Pontus Eriksson, NSPH Skåne
  • Tove Hovold, läkare
  • Lindha De Caprétz, socionom
  • Kerstin Lindell, medicinsk rådgivare 
  • Nadia Al-Omar, apotekare
  • Bim Soerich, hälso-och sjukvårdsstrateg
 • Smittsamma sjukdomar

  Uppdrag för expertgruppen Smittsamma sjukdomar (pdf)

  Ledamöter

  • Anna Jerkeman (ordförande), läkare
  • Maria Josephson, verksamhetschef
  • Johanna Andersson, sjuksköterska
  • Percy Nilsson Wimar, läkare
  • Catarina Canivet, läkare
  • Johan Sundler, läkare
  • Nina Danred, sjuksköterska
  • Staffan Banke, läkare
  • Johan Rydberg, läkare
  • Eva Melander, läkare
  • Håkan Miörner, medicinsk rådgivare
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anna Jerkeman
  • Telefon 040-33 77 36
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Stroke

  Uppdrag för expertgruppen Stroke (pdf)

  Ledamöter

  • Helene Pessah Rasmussen (ordförande), läkare
  • Kerstin Wendel, arbetsterapeut
  • Catrin Persson, sjukgymnast
  • Jessica Kristiansson, arbetsterapeut
  • Pernilla Sandgren, läkare
  • Magnus Esbjörnsson, läkare
  • Cecilia Ervander, läkare, AKO-koordinator
  • Vakant, sjuksköterska, strokeavdelning
  • Petra Widerkrantz, medicinsk rådgivare
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Hélène Pessah
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Trauma

  Uppdrag för expertgruppen Trauma (pdf)

  Ledamöter

  • Stefan Santén (ordförande)
  • Pauline Djerf, SUS
  • Magnus Jansson, SUS
  • Christian Areskoug, Hbg
  • Tomas Wetterling, CSK
  • Yvette Emtsjö, CSK
  • Johan Aspelund, ambulans
  • Paul Olsson, ambulans Hbg
  • Magnus Karlegärd, Blekinge
  • Pär Lindgren, Kronoberg
  • Björn Breitsholst, Södra Halland
  • Johanna Ollén (sekreterare)
  • Sven Oredsson, koncernkontoret
  • Joanna Linde, koncernkontoret
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Stefan Santén Överläkare. Sektionschef på sektion akut- och bråckkirurgi
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Triage

  Uppdrag för expertgruppen Triage (pdf)

  Ledamöter

  • Fredrik N Jonsson (ordförande), läkare
  • Catarina Ellehuus Hilmerson, läkare
  • Lennart Johansson, läkare
  • Mikael Karlsson, läkare
  • Poul Kongstad, läkare
  • Andreas Lindegren, läkare
  • Isabel Lompar, sjuksköterska
  • Staffan Magnusson, sjuksköterska
  • Maria Månsson, sjuksköterska
  • Björn Ramel, läkare
  • Marie Ramlund, läkare
  • Anders Öjerstedt, sjuksköterska
  • Sven Oredsson, medicinsk rådgivare
  • Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Fredrik Jonsson
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Ögonsjukvård

  Uppdrag för expertgruppen Ögonsjukvård (pdf)

  Ledamöter

  • Kristina Holm (ordförande), läkare
  • Lena Rung, läkare
  • Lolita Jönsson, sjuksköterska
  • Peter Åsman, läkare
  • Håkan Stjernquist, läkare
  • Kristina Johansson, läkare
  • Sven Oredsson (adjungerad), medicinsk rådgivare
  • Linda Staaf (adjungerad), apotekare
  • Joanna Linde (adjungerad), hälso- och sjukvårdsstrateg

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter