Sjukhusapoteksfunktionen i Region Skåne

Region Skånes regionala sjukhusapoteksfunktion ansvarar för en fungerande läkemedelsförsörjning i Region Skåne i samarbete med avtalad läkemedelsleverantör, för närvarande ApoEx AB.

Läkemedelsförsörjningen i Region Skåne består av följande försörjningsflöden och tjänster:

Flöde 1

 • Logistikcentrum (hela förpackningar av läkemedel och vätskor)
 • LMS (läkemedelservice)
 • VVS (vätskevagnsservice)
 • Dialysservice

Flöde 2

 • Tillverkning & Beredning (cytostatika och steril extempore)
 • Kliniska prövningar

Flöde 3

 • PiD (patientindividuellt packade doser)

Flöde 4

 • Externa vårdgivare (privata vårdgivare och kommunala basförråd)

Flödesansvariga ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla försörjningsflödet samt att vara regional kontaktyta för sjukvårdsförvaltningarna/verksamheterna, inkl. Folktandvården Skåne AB (FTV) och Labmedicin i frågor rörande flödet. 

Varje förvaltning har en chefapotekare som har det övergripande ansvaret för den totala läkemedelsförsörjningsprocessen i sjukvårdsförvaltningarna. Chefapotekaren ska också medverka, tillsammans med övriga experter inom respektive förvaltning, i arbetet för en ökad patientsäkerhet, implementering av läkemedelsupphandlingar och Läkemedelsrådets riktlinjer.

Den regionala sjukhusapoteksfunktionen har också farmaceuter med särskilda sakkunnighetsuppdrag. Sakkunniga ska säkerställa att god tillverkningssed upprätthålls, att verksamheten bedrivs enligt myndighetskrav och att föreskrifter och allmänna råd om kontroll iakttas i samband med tillverkning. Inom ramen för sakkunnighetsuppdraget ligger även uppföljning, kvalitetskontroll och utbildning. Sakkunnig person ska i samråd med övriga nyckelpersoner inom respektive verksamhetsområde ta fram och upprätthålla ett fungerande kvalitetssystem.

För mer information kring läkemedelsförsörjningens avtal, Region Skånes avtalade läkemedel och praktisk information relaterat till läkemedelsbeställningar Beställ läkemedel

Kontakt

 • Farmaceutiska nyckelpersoner, sjukhusapoteksfunktionen

  Per Holmér 
  Processförvaltare, Regional chefapotekare
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 32 40
  Contact

  FLÖDE 1
  Johan Hiselius

  Flödesansvarig
  Chefapotekare Skånevård Sund
  042-406 50 15
  Contact

  Christer Luthman
  Flödesansvarig
  Chefapotekare Skånevård Kryh
  044-309 29 78
  Contact

  FLÖDE 2
  Lisa Larsson
  Flödesansvarig
  Chefapotekare Skånes universitetssjukhus
  040-33 15 87
  Contact

  Malin Löndahl
  Flödesansvarig
  Chefapotekare Skånes universitetssjukhus
  040-33 14 71
  Contact

  FLÖDE 3
  Therése Werme-Kastell
  Flödesansvarig
  Sjukhusapoteksfunktionens sortimentsgrupp
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 36 12
  Contact

  FLÖDE 4
  Frida Furumalm
  Flödesansvarig externa vårdgivare
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 35 94
  Contact

  SAKKUNNIGA
  Maria Costa Balogh
  Farmaceutisk expert
  Dialys, nuklearmedicin, gas och kvalitetsgranskning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 34 74
  Contact

  Karin Henricson
  Farmaceutisk expert
  Kvalitetsgranskning, läkemedelsförsörjning och sjukhusapoteksfunktionens sortimentsgrupp
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 72 64
  Contact

  Lars Söderberg
  Farmaceutisk expert
  Dialys, nuklearmedicin och gas
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 17 61
  Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter