Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa

Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt.

Syftet var att utveckla pedagogiska metoder för att stärka kunskapen om normer kring kön och föräldraskap hos medarbetare inom mödra- och barnhälsovård samt att utveckla ett metodmaterial som kan stödja medarbetare i att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap i mötet med de familjer som besöker barnmorskemottagningar och BVC.

Mer om metodmaterialet och boken Jämställt föräldraskap - för barnets bästa

Information om projektet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter