Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa

Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt.

Syftet var att utveckla pedagogiska metoder för att stärka kunskapen om normer kring kön och föräldraskap hos medarbetare inom mödra- och barnhälsovård samt att utveckla ett metodmaterial som kan stödja medarbetare i att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap i mötet med de familjer som besöker barnmorskemottagningar och BVC.

Arbetet med jämställt föräldraskap behöver stärkas och därför tog vi fram metodmaterialet ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa”.

Mer om metodmaterialet och boken Jämställt föräldraskap - för barnets bästa

Information om projektet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!