Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst

Varje barn och ung person 18-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till en hälsoundersökning enligt Lag 2017:209. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning

Uppdraget Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst utförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne och syftar till att öka antalet hälsoundersökningar samt säkra att de håller en god kvalité.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst kallades innan hälsoundersökning enligt BBIC.

Lag 2017:209 (Sveriges riksdag)

Information och kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter