Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd

Varje barn och ung person 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till en hälsoundersökning enligt Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning

Uppdraget Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd utförs i samarbete med Skånes kommuner med syfte att öka antalet hälsoundersökningar samt säkra att de håller en god kvalité.

Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd kallades tidigare hälsoundersökning enligt BBIC.

Information och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.