Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst

Varje barn och ung person 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till en hälsoundersökning enligt Lag 2017:209. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning

Uppdraget Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst utförs i samarbete med Skånes kommuner med syfte att öka antalet hälsoundersökningar samt säkra att de håller en god kvalité.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst kallades tidigare hälsoundersökning enligt BBIC.

Information och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!