Ny kontaktperson för barn som far illa

Anmälningsformulär ny kontaktperson

Verksamhetsområde * Obligatoriskt fält.
Arbetsplats * Obligatoriskt fält.
Arbetsort * Obligatoriskt fält.
Namn * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Grundkurs
Jag ersätter tidigare kontaktperson
Övriga kontaktpersoner på enheten

Ta gärna även kontakt med Barnskyddsteamet i ditt verksamhetsområde. Nordost: Asa.M.Gustafsson@skane.se;Nordväst:
Bjorn.H.Jonsson@skane.se; Malmö/Lund: barnskyddsteam.sus@skane.se

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter