AT/ST styrgrupp

Här hittar du information om ledamöter och uppdrag för AT/ST styrgruppen i Region Skåne.

Kunskapsinnehållet i utbildningstjänstgöring för AT och ST är fastställt genom Socialstyrelsens målbeskrivningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har fastställt regionala riktlinjer för specialiseringstjänstgöring. I riktlinjerna åtar sig Region Skåne att ansvara för vissa utbildningar och de utbildande enheterna att uppfylla vissa kvalitetskrav. AT- och ST-utbildningen finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Grundförutsättningarna för specialiseringstjänstgöring (ST), är tydligt reglerat av Socialstyrelsen och avkräver ett ansvar av sjukvårdshuvudmannen att kurser och kompetenser för ST genomförs på ett korrekt vis samt att extern granskning av utbildande enheter genomförs.

Uppdrag till styrgruppen för AT/ST i Region Skåne (pdf)

 • AT/ST styrgruppens deltagare

  Ola Björgell, Ordförande, Regionöverläkare, Region Skåne

  Karin Melander, HR direktör, Region Skåne

  Pia Lundbom, tf Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne

  Kristina Åkesson, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

  Mattias Rydberg, SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, NV

  Erik Hallengren, SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, Malmö

  Stefan Bremberg, Privata vårdgivare

  David Jörgensen, Privata vårdgivare

  Lisbeth Cederwald, Medicinsk Service, Region Skåne

  Marie Hedin Christensson alternativt Veronica Milos Nymberg,
  Skånevård Sund, Region Skåne

  Ulrika Uddenfeldt Wort, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne

  Carl Vigre, Hälsostaden, Region Skåne

  Marja Jurvanen, Skånevård Kryh, Region Skåne

  Ronny Wain, Sekreterare, Koncernkontoret, Region Skåne

 • Mötestider

  2019-03-28
  2019-06-13
  2019-08-29
  2019-11-07

  28/3, 29/8 och 7/11 hålls klockan 13.30-16.00 på Dockplatsen 26 i Malmö. 13/6 hålls på Höörs Gästis med preliminär start kl. 12.30 (lunch).

   

 • Minnesanteckningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter