AT/STstyrgrupp

Här hittar du information om ledamöter och uppdrag för AT/ST styrgruppen i Region Skåne.

Kunskapsinnehållet i utbildningstjänstgöring för AT och ST är fastställt genom Socialstyrelsens målbeskrivningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har fastställt regionala riktlinjer för specialiseringstjänstgöring. I riktlinjerna åtar sig Region Skåne att ansvara för vissa utbildningar och de utbildande enheterna att uppfylla vissa kvalitetskrav. AT- och ST-utbildningen finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Grundförutsättningarna för specialiseringstjänstgöring (ST), är tydligt reglerat av Socialstyrelsen och avkräver ett ansvar av sjukvårdshuvudmannen att kurser och kompetenser för ST genomförs på ett korrekt vis samt att extern granskning av utbildande enheter genomförs.

Uppdrag till styrgruppen för AT/ST i Region Skåne (pdf)

Möten och deltagare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter