Osteoporosutredning

Fråga: Vi har fått remiss från en ortopedisk enhet som har avtal med Region Skåne. I samband med elektiv operation har man noterat kliniska tecken på benskörhet (baserad på peroperativt intryck av benkvalitet). Man önskar att vi ska utreda.

Svar: Vårdprogrammet gäller sekundär frakturprevention, det vill säga patienter som fått fraktur. Dessa fångas upp via screening - bedöms och utreds efter behov inom ortopedin. De som ej haft fraktur omfattas alltså inte av vårdprogrammet, utan vid misstanke om osteoporos får utredning ofta initieras inom primärvården, då det är där denna patientkategori ofta finns.

Man kan tycka att det vore naturligt att den ortoped som tyckt sig märka att en patient hade dålig benkvalitet skulle initiera utredning, vilket de flesta ortopediska enheter torde göra. I vissa avtal ingår kanske inte det, då blir det rimligen primärvårdens sak.

Datum: 2017-02-03
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.