Osteoporos

Film om osteoporos

Månadens film för september 2014

FilmDoktorn frågar doktorn: Osteoporos (YouTube) 

Enligt Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar" kan prevention och behandling förhindra upp till hälften av alla osteoporosorsakade frakturer.

Behandlingsrekommendationer för högriskindivider är att minska risken för fraktur genom att stärka skelettet och minska risken att falla. Detta innefattar livsstilsförändringar såsom rökstopp, ökad fysisk aktivitet samt adekvat näringsintag. Dessutom ingår fallprevention och patientutbildning. För högriskpatienter kan läkemedelsbehandling, vanligen med perorala bisfosfonater, vara aktuellt.

Region Skåne har arbetat fram ett vårdprogram om "Osteoporos - prevention och behandling efter lågenergifraktur" (pdf) som också omnämns i filmen. Kortversionen (pdf) av vårdprogrammet. 

Riktlinje primärvården vid osteoporos vid lågenergifraktur

Datum: September 2014 - Månadens tips för september.
Ansvarig: AKO Skåne och Primärvården Skånes Kompetenscentrum i tekniskt samarbete med Kommunikationsenheten, SUS Malmö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.