Bechterew och ländryggssmärta

Fråga: Brevremiss från kiropraktor: Fadern har Bechterew. Patienten (30 år gammal) har under flera år återkommande besvär från bröst-ländrygg och sternocostalt. Morgonstelhet. Kiropraktorn rekommenderar övervägande om vidare utredning HLA-B27, MR columna och SI-leder.
MR ländrygg översikt remitterar vi ju till på ortopedisk frågeställning, men hur mycket av ovanstående Bechterewutredning bör primärvården ta ansvar för?

Svar: Ländryggsmärta (lumbago) är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd, 80 % av en normalbefolkning drabbas någon gång i livet. HLAB27-vävnadstyp är inte heller ovanligt i en frisk population. Risken för falskt positiva resultat och överdiagnosticering av Bechterews sjukdom är stor ifall vi skulle använda oss av detta test i primärvården.

Bechterews sjukdom har en mycket stark korrelation till förekomsten av vävnadstyp HLA-B27. Men majoriteten av HLA-B27-positiva personer utvecklar inte sjukdomen, enbart ett positivt test räcker inte för att ställa diagnos. Förekomsten av HLA-B27 världen över är ca 4-8 % men det finns regionala områden med högre förekomst.

Vårdprogram för ländryggsmärta bör följas: Indikationer för utredning med MR-Översikt:
Smärttillstånd med duration > 3-4 veckor och minst en röd flagga. Med röd flagga avses exempelvis:

  • Misstanke om inflammatorisk/infektiös genes, typiska symtom vid inflammatorisk ryggsjukdom är ryggsmärta som blir värre på natten och ofta är lokaliserad till ryggslutet samt morgonstelhet.
  • Både smärtan och stelheten förbättras av fysik aktivitet men inte av vila.

MR-översikt inkluderar nedre bröstrygg, sacroiliaca- och höftleder samt stora delar av bäckenet.

Patienten bör remitteras till reumatologspecialist för kompletterande utredning om det finns misstanke om inflammatorisk ryggsjukdom kliniskt eller på MR-översikt.

Datum: 2018-06-26
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!