Förskriva fysisk aktivitet vid depression?

Fråga: Det har kommit många artiklar de senaste åren om effekten av fysisk aktivitet vid depression. En del menar att fysisk aktivitet mot depressiva besvär har ungefär samma effekt som antidepressiva läkemedel. Andra hävdar att effekten av fysisk aktivitet vid depression är överskattad mot depressiva besvär.

Bör vi förskriva Fysisk aktivitet på recept till de med depressiv episod och vilka evidens har vi egentligen för det?

Svar: Fysisk aktivitet bör rekommenderas frikostigt till hela befolkningen eftersom det bland annat kan bidra till att förebygga insjuknandet i depression och minska återfall i en tidigare depression. Det finns måttligt vetenskapligt stöd för att personer med depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symptom. Aerob träning bör rekommenderas för att förebygga kroppsliga sjukdomar som ofta följer med depression. Gällande FaR eller andra metoder som stöttar en beteendeförändring vid otillräcklig fysisk aktivitet är evidensläget svagt – framför allt utan samtidigt kontinuerligt stöd och planerad uppföljning.

Datum: 2020-11-24

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.