Kapselenteroskopi

Fråga: Remiss skickades till gastroenheten för vidare utredning efter negativ kolo- och rektoskopi. Man svarade att kapselenteroskopi skulle beställas av primärvården. Är det primärvården som ska stå för denna undersökning?

Svar: Huvudregeln är att respektive vårdnivå svarar för remisser inom sitt kompetensområde. Primärvården ska inte remittera patienter på undersökningar som krävs för att organspecialisten har ett behov av det i deras vidare utredning.
Se Tillämpningsanvisningar Remisshantering i Region Skåne God klinisk praxis – tillämpningsanvisningar (sid 10)

Datum: 2018-02-23
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.