Licens antibiotika och liknande

Fråga: Vid hälsoundersökning av nyanländ flykting har man hittat en bandmask. Vår läkare ringer specialiserad vård för rådgivning, och rekommenderas behandla med ett licenspreparat. Hur bedömer ni detta utifrån gällande gränssnitt? Är det ett primärvårdsansvar att ansöka om individuell licens för att kunna behandla en åkomma?

Svar: AKO bedömer inte det rimligt att primärvården ska förskriva antibiotika och liknande för akuta tillstånd som kräver licensansökan. I detta fall lämpligast att ni remitterar patienten till infektionskliniken för behandling.

Datum: 2016-02-24
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.