Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre - patientfallsdiskussion

Månadens film för mars 2018

Film: Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre - patientfallsdiskussion (Stockholms läns landsting) 

Här kommer en film, ett patientfall från Stockholms läns landsting som kompletterar vår tidigare film kring läkemedel och äldre. Notera att det enligt vårdprogrammet från Södra sjukvårdsregionen går bra att behålla Metformin men begränsa dosen till max 500mg x2 vid eGFR på 30-45. I just det här patientfallet måste man kanske inte sätt ut Metformin helt som föreslås i filmen, det kan räcka med att minska till 500 mg x1.

Datum: 2017
Ansvarig: Stockholms läns landsting

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.