Film om basal läkemedelsgenomgång

Månadens film för mars 2014

Basal Läkemedelsgenomgång ökar säkerheten och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling!

FilmDoktorn frågar doktorn: Basal läkemedelsgenomgång (YouTube) 

Äldre patienter är mer känsliga för biverkningar. En betydande andel av akuta sjukhusinläggningar bland äldre är läkemedelsrelaterade. Genom att genomföra basala läkemedelsgenomgångar finns potential att undvika detta.

Som en hjälp till patientansvarig läkare att inte missa faktorer som regelbundet bör beaktas för  läkemedelsbehandlade patienter, finns ett metodstöd för att genomföra en systematisk basal läkemedelsgenomgång. Filmen går igenom de punkter som ingår och varför.

Enligt Skånemodellen bör basal läkemedelsgenomgång genomföras regelbundet för alla läkemedelsbehandlade patienter över 65 år, utom för de mest komplext sjuka som bör erbjudas tvärprofessionell läkemedelsgenomgång.

Sedan filmen producerades har Socialstyrelsen indikator ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” (potentiellt olämpliga läkemedel till äldre) uppdaterats 2017. Utöver i filmen nämnda läkemedelsgrupper ingår nu även kodein (oförutsägbar metabolisering) och glibenklamid (hög risk för hypoglykemi). På senare tid har förskrivningen av Lergigan och Theralen ökat vid sidan av Atarax, men även dessa läkemedel är starkt antikolinerga och därför olämpliga för äldre.

Läs mer om läkemedelsgenomgångar (Metodstödet Basal läkemedelsgenomgång samt fickfoldern Goda läkemedelsråd för våra äldre)

Foldern Mina mediciner 

Datum: Mars 2014
Uppdaterad: Augusti 2019
Ansvarig: Kompetenscentrum för primärvård i Skåne, KCP, Allmänläkarkonsult Skåne, AKO samt Läkemedelsrådet och Enheten för läkemedelsstyrning i Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!