Akut skalle, ansvar vid remittering

Fråga: Nyligen remitterade jag en patient med frågeställning subduralhematom till akuten. Blev uppringd från akuten som menade att jag istället kunnat få en akutundersökning med CT-skalle direkt utan att gå via akuten. Kan det stämma? Vem har i så fall ansvar över patienten om något händer på röntgen respektive under förflyttning mellan röntgen och akuten.

Svar: AKO Skåne har inte tidigare hört att röntgenklinikerna tar emot akutremisser CT hjärna från vårdcentral. Men hade det varit så skulle vårdcentralen ha vårdansvaret för patienten, som skulle ha vårdansvaret vad gäller de uppkomna situationer som du beskriver. Och detta vårdansvar är inte möjligt att praktiskt leva upp till. Patienter med frågeställningen akut subduralhematom ska remitteras till akuten som hanterar vidare bedömning och utredning.

Datum: 2018-11-01
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.