PEG/nutrition

Fråga: Hur ska det medicinska ansvaret för PEG hanteras?

Svar: Detta har tidigare inte varit en vanlig primärvårdsuppgift. För patienten som fått PEG på sjukhus ska det fortsatta medicinska ansvaret för PEG:en hanteras i en vårdplanering. Primärvården har ett samordningsansvar men inte självklart ansvar för allt som rör patienten. Det kan finnas ett delat ansvar. Medicinska frågor för vilket primärvården saknar kompetens och resurser ska skötas av specialiserad sjukvård. Rent praktiskt torde många patienter med PEG till exempel efter svalgpares, kunna hanteras av vårdcentral och primärvårdens dietist. 

Vårdriktlinje för primärvården om enteral nutrition

Datum: 2014-11-21
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.