Palliativ symtomlindring vid covid‑19

Film och dokument om palliativ symtomlindring vid

covid‑19

Filmens syfte är att ge läkare ökad kunskap om hur man i hemsjukvården kan lindra svåra symtom i samband med covid-19. Informationen kan också vara till nytta för övriga läkare och sjuksköterskor oavsett vårdform.

Det finns också dokument med information relaterad till covid-19.

Datum: 2020.
Ansvarig: Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!