Fenolanvändning på vårdcentral

Fråga: Varför bör fenol inte längre användas vid behandling av nageltrång?

Svar: Med hänsyn till fenols toxicitet, potentiella cancerogena och mutagena effekter förefaller riskerna för påverkan på patient och personal vara större än nyttan. Nageltrång är besvärligt för den enskilde patienten men utgör inget allvarligt hot mot hälsan samtidigt som alternativa behandlingsmetoder finns tillgängliga.

(Primärvården Skånes medicinska råd rekommenderar att fenol inte ska används på vårdcentral.)

Datum: 2021-02-03

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!