Alarmsymtom vid cancer - doktor frågar doktor

Filmen berör de vanligast förekommande alarmsymtomen vid cancer är och varför dessa är av vikt att identifiera.

I filmen om alarmsymtom vid cancer diskuterar allmänläkaren och AKO-koordinatorn Annika Åkerberg och onkologen Mef Nilbert, chef för Regionalt Cancercentrum Syd, kring alarmsymtom vid cancer - vilka de vanligast förekommande alarmsymtomen är och varför dessa är av vikt att identifiera.

Ungefär hälften av patienter som visar sig ha cancer söker vård för ett alarmsymtom. Bland alla de symtom som kan signalera en bakomliggande tumörsjukdom finns 8 stycken som har en särskilt hög risk. Filmen diskuterar dessa och innehåller patientfall inom området.

Innehållet har tagit fram genom vetenskaplig faktagranskning och är kopplat till den satsning på kortare väntetider i cancervården som regeringen aviserat för 2015-2018.

Observera att i filmen framgår att Diagnostiskt Centrum är ett projekt. Det bör påpekas att detta numera är etablerat liksom SVF - standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Datum: December 2014, textrevidering september 2017.
Ansvarig: Kompetenscentrum för primärvård i Skåne tillsammans med Regionalt Cancercentrum Syd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!