Tillgänglighetsarbetet i den skånska sjukvården

Region Skåne tar ett samlat grepp när det gäller tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården. Vår vision är att vi arbeta köfritt. Målet är att vi ska genomföra den nationella vårdgarantin samt erbjuda alla skåningar vård i rimlig tid.

Arbetet med hållbar tillgänglighet består av ett antal delområden:

Medicinska indikationer

På nationell nivå arbetar man med att ta fram mer tydliga medicinska indikationer för behandling inom de viktigaste behandlingsområdena med långa väntetider till planerad vård.

Indikationerna ska användas av landstingen för att uppnå en likvärdig vård över landet.

Ladda ner de nationella medicinska indikationerna (Socialstyrelsen)

Remisshantering

Under 2006 startade ett arbete kring remisshanteringen i Region Skåne. En arbetsgrupp med representanter från sjukvårdens olika förvaltningar och de privata vårdgivarna arbetade fram en klinisk praxis för remisshantering i Region Skåne.

Rutiner för väntande

En av de prioriterade aktiviteterna inom tillgänglighetsarbetet i Region Skåne är en översyn av rutiner för väntande patienter.

Bland annat har det utformats tre regiongemensamma praxis - remisshantering, väntande och samordning. Det är verksamhetschefens ansvar att framtagna regelverk och rutiner är kända och följs.

Remisshantering och rutiner för väntande

Processutveckling

Under de senaste åren har det pågått arbete i Region Skåne med olika typer av metoder för förbättringsarbete, exempelvis Bra mottagning, Bättre flyt och Kvalitet till er tjänst. För att uppnå en ökad tillgänglighet krävs inte bara ett förändrat arbetssätt utan även större samverkan och en helhetssyn.

Information och kommunikation

Vårdpersonal, patienter och medborgare måste känna till vårdgarantin och dess villkor för att den ska komma patienterna till del.

Vårdgaranti

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter