TeleSOFT

TeleSOFT - ett folkhälsoprojekt för barn med övervikt. Det är enklare att behandla övervikt bland barn då det ger en bättre prognos än att behandla barn som redan har fetma. Dock finns det inte tillräckligt med kunskap kring behandling av övervikt hos barn. Därför erbjuder Region Skåne genom Överviktsenheten enbart behandling av fetma. Detta vill TeleSOFT-projektet ändra på, då gruppen barn med övervikt är stor.

Projektet använder sig av en samtalsmetod som behandling och vill undersöka om det går lika bra att genomföra samtal på distans, via Skype, som att ha samtalen i en vårdlokal. Det är barn med övervikt i årskurs fyra, det vill säga 10-11 år, som inbjuds att delta i TeleSOFT-projektet. Ett slumpmässigt urval sker för att bestämma om barnet ska få ett samtal på kliniken eller ett samtal på distans och då via Skype.

Vid det första och sista besöket mäts kroppssammansättningen med en BIA-mätare (BIA=body impedance assessment). Dessa mätningar görs för att få ett mått på barnets fettmassa (fettväv) och barnets fettfria massa (muskler och skelett) i procent och vikt, detta för att kunna följa utvecklingen.

Under projektets gång kommer barnets vikt och längd att mätas vid varje samtal, antingen på Barnspecialistmottagningen eller i skolan. Alla barn erbjuds att ladda ner en ”app” till sin smartphone som mäter, registrerar och gör ett diagram av barnets rörelse. Diagrammet kommer sedan att användas som diskussionsunderlag vid samtal med barnet och familjen. Sedan går det med hjälp av detta att jämföra effekterna på vikt och längd utifrån de livsstilsförändringar som familjen har gjort sedan det sista samtalet.

Projektet löper från den 1 januari 2015 till den 31 december 2017.

TeleSOFT-projektet är ett av två projekt som arbetar med att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter